חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יג

זהר

יג) זכה יתיר, יהבין ליה ידו"ד בשלימו דאתוון, יו"ד ה"א וא"ו ה"א, דאיהו אדם, בארח אצילות דעילא, ואתקרי בדיוקנא דמאריה. ועליה אתמר, ורדו בדגת הים וגו'. והאי איהו שולטנותיה בכל רקיעין, ובכל אופנים ושרפים וחיוון, ובכל חיילין ותוקפין דלעילא ותתא. ובג"ד, כד ב"נ זכי בנפש מסטרא דבת יחידה, אתמר ביה, לא תצא כצאת העבדים.

פירוש הסולם

יג) זכה יתיר יהבין וכו': זכה יותר נותנים לו הוי"ה במילוי האותיות, כזה, יוד הא ואו הא. שהוא סוד אדם, שבגמטריא מ"ה, בדרך אצילות של מעלה, דהיינו ז"א בשעה שמלביש או"א עלאין שה"ס חכמה, שהיא אותיות כ"ח מ"ה. ונקרא בצורת אדונו. ועליו נאמר ורדו בדגת הים וגו'. וזה הוא ששליטתו בכל הרקיעים ובכל האופנים והשרפים וחיות ובכל צבאות וכחות של מעלה ומטה. ומשום זה כשהאדם זכה בנפש מצד הבת יחידה. נאמר בו לא תצא כצאת העבדים.