חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יג

זהר

יג) ותנינן בכל אתר דישראל גלו, תמן שכינתא גלתה עמהון, והכא בגלותא דמצרים מה כתיב, ואלה שמות בני ישראל וגו'. כיון דכתיב בני ישראל,מהו את יעקב, הבאים אתו אצטריך למימר. אלא, אלה שמות בני ישראל אינון רתיכין ומשריין עלאין, דנחתו עם יעקב, בהדי שכינתא, בגלותא…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה