חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יג

תוכן

יג) ובשחרית תכוין לאות ו', כנגד ישמח משה, שהוא אות ו'. ובמוסף, תכוין לאות צ', שהוא כנגד היסוד, צדיק יסוד עולם, כי אות צ' רומז אל היסוד, שהוא הצדיק שבו תפלת מוסף. ובמנחה, תכוין לאות י' מן שקוצי"ת, באומרך ואני תפלתי לך ה' כו'. ומלת תפלתי, ר"ל: תפלת י'. וביאור הענין הוא, כי עתה עולה עד מקום הדיקנא דא"א, כמבואר אצלינו. ונודע והוא, כי בהיותו ז"א למטה, היה יורד השער של רישא דא"א, נמשך בראש ז"א להשפיע לו, והשער הזה הוא סוד ת"י נימין, כמנין ב' אותיות י"ת, של שקוצי"ת.