חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יג

תוכן

יג) כבר פירשתי במ"א. הנה דברו מרים ואהרן במשה. על אודות האשה אשר לקח בכוש, כמ"ש רז"ל בדברי הימים של משה. אמנם מרע"ה דחה אותה, ונעץ חרב בינו לבינה. והסוד שדחה אותה, הוא, דע כי עיקר הל"ב נתיבות הם מאבא, וכל אחד כלול מעשר, עולה ש"ך, ושרשם חמשה, שהם ה' אותיות אלהי"ם, הרי שכ"ה. ולזה משה שהיה ביסוד אבא, דחה את הכושית, ונעץ חרב בינו לבינה.