חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יג

תוכן

יג) נמצא, כי מיעוט הירח הוא תיקון, ואמנם כשיצא המלך הח' הנק' הדר יצא יותר מתוקן מכולם כנודע. והנה הוא בסוד יסוד, כנז' באדרא. וזה היה יום שבת, ואח"כ נתקנו ג"ר כנז' באדרא, ואז יצאו בשבוע שניה ז' ספי' תחתונות, שאנו קוראים עתה חג"ת עד מלכות. ואז ביום השבת היתה המלכות, הרי איך שני שבתות הם: א' ביום שבת שנאצל הדר העליון, וביום שבת שני שנאצלה המלכות. ואלו הם סוד שני שבתות הנז' בכל מקום.