חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יג

תוכן

יג) אמנם הם קליפין טובים למאכל, כקליפת קנה הבושם, ולכן בהיותם מביני פשטי המשנה כהלכתא בלתי טעות, נקרא עץ הדעת טוב. אבל כאשר ח"ו שונים בה ומטמאים את הטהור, ומכשירין את הפסול, ומתירין את האיסור, אז נהפכת לעץ הדעת רע, ומר להם.