חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יג

תוכן

יג) וכשראיתי אני זאת, תכף ומיד ענני לבי, חזק ואמץ, בא וראה כמה עלה בלב הקדוש לעשות, ולא עשה, (כי) היות חכמתו רבה וגדולה, ובכל יום ויום היה מחדש סדר א', ומהדורא א', כאשר נמצא אתנו מהדורות, כמה וכמה מינים ממינים הטובים, ואיך תדחה מצוה הבא לידך, וה' זיכה אותך, שזכית לכל כתבי האר"י ז"ל, מה שלא זכו אחרים שבקשו לעשות סדר ולא יכלו, חזק ואמץ הואיל ואין לה דורשין.