חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יב

תוכן

יב) והיותר נלע"ד חיים הוא, כי עתה לא נבררו רק נפש שבנפש, דבחינת אור וכלי, לכן גובה הוולד קטן מאוד. אחר כך מתבררין בחי' ניצוצי הרוח של ז"א, עם בחינת הכלים שלהם, ואז מזדווגים שנית אבא ואימא, והם מוציאים טפת מחומר וצורה של בחינת רוח שלהם, והוא מבחי' ו"ק של ישראל סבא ותבונה, שאלו הם יותר פנימיים מן הטפות שהמשיכו לו לנפש דעיבור, שאותם היו ממלכות דיסו"ת, ואלו הם משש קצוות שלהם. וכמו שאותם הצלמים דעיבור, היו מחיצוניות דמלכות של יסו"ת, כן אלו הצלמים דיניקה הם מחיצוניות שש קצוות דיסו"ת. וכבר נתבאר, כי חיצוניות נעשה פנימיות תוך פנימיות התחתון. והנה כל הבחי' שנתבררו לצורך הוולד להגדילו, הנה כולם נמשכו אחר כך בזמן היניקה, רק שהם נכנסים בה מעט מעט, ע"ד הנז"ל בעיבור בכל פרטיו.