חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יב

תוכן

יב) וסוד אל"ה, הוא סוד קין: א' דרוע, ל' היד, ה' ה' אצבעות. ולפי שהע"ר הוא סוד קין, לכן אמר אלה אלהיך ישראל. אמנם הם היו רוצין להמשיך אליו סוד הבל, שהוא סוד הבל הפה והחוטם, וזהו עגלים ישקון, כי סוד הנשיקה בפומא. לכן ר"ת 'ידע 'שור 'קנהו 'וחמור, ישק"ו, כי רצו לנשקו בסוד הורדת דיני פה וחוטם אליו. ואם היו עושין כן, היו מחריבים העולם. כי היו מגיעים הקליפות והדינים עד הבינה. ולא עלה בידם, רק אלה לבד. אמנם עכ"ז, בכח ב' הגבורות פה וחוטם, הרומזים במלת מ"י דאלקים, בו עשו העגל. וז"ס שם יל"י העולה מ"י, ורמז בר"ת 'ישראל 'לא 'ידע. ומשם תבין, איך סוד השם הזה ב' הגבורות אלו. וכשבא ירבעם רצה לנסר אותן לב', ואז סיים בפרודא, והבן.