חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יב

תוכן

יב) ועד עתה, לא הוזכר אדם, אלא שמים וארץ למעלה בס"ג, והימים הוא התיקון כנ"ל, ואחר שנשלם התיקון באצילות, משם ולהלאה התחיל שם אדם, בז"א דבריאה ודיצירה ודעשיה, כאשר נאמר ביום ו', ויברא אלהים את האדם בצלמו, על אדם דבריאה.