חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יב

תוכן

יב) ועינו כעין וכו', עי"ן גימטריא ק"ל, כחשבון ה' הויו"ת דה"ח וה"ג. וזהו עינו, כעין ב' עיינין, ק"ל ק"ל. וזהו לחם הקלקל, תרי ק"ל. ובדולח ב' חוור וסומק. ותיבות הפסוק כמנין ג"ד, ואותיותיו ז"ך, כמנין ז"ך אותיות התורה, כ"ב דחסד, ומנצפ"ך דגבורה, וזה ג"ד. וכלם יוצאות דרך יסוד לנוקבא. וישכב: ויש כ"ב, הרי ג"ד, הם ז"ך אותיות חו"ג. ובהצטרפות הטיפות יו"ד, צורת י' הם י' ספירות, וכ"ב אתוון, וזהו גיד. והזכר הוא ג' והזרע הוא י', והנוק' ד', עזר כנגדו. ויוצא שם קדוש ממנו, והוא זה: וד"ך,הל"ע, מב"י, גנ"ן, כו"ה, זע"ב, רי"ד, ענ"ל, גו"ח. עכ"מ.