חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יב

תוכן

יב) וסוד הפסק, הוא רום המעלות, שהפסיק שלא יעבור לפנים, כי כל אחד יש לו תחום, ואין רשות לשום מדה לעלות ולעבור חוץ ממחיצתו, שנאמר (איוב ל"ח י"א) עד פה תבוא ולא תוסיף, וז"ס הפסק שהפסיק רום המעלות. וכן הפסק ע"ה בגימטריא רו"ם, וכן פס"ק גי' ר"ם, ועם צורת הפסק, שהוא כדמות ו' כזה: ן בגימטריא רו"ם, שהפסיקו מלעבור לפנים ממחיצתו, ואז צעק וקרא משם הי"ג מדות של רחמים. ועוד סוד הפסק הוא, כי במוחין יש קרום שמפסיק בין זה לזה, וכן רמוז באדרא על פסוק (בראשית ב' י') ונהר יוצא מעדן, מ"ט, משום דקרומא אתפסק דלא מחפיא על מוחא. וז"ס הפסק, שאמר לו רום המעלות שהוא א"א, כשרצה לעבור על פניו ז"א, ולראות ולהשיג הפנים שאינם נראים, אמר לא תוכל לראות את פני, ומכאן קבל הארת הפנים שלו בי"ג צינורות של רחמים, אבל הפנים בעצמם לא תוכל לראות.