חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יב

תוכן

יב) עוד מצאתי פרשת ואתחנן דף רס"ב ע"ב, א"ר יהודה, כתיב ביה בדוד, והוא אדמוני עם יפה עינים כו'. מ"ט אדמוני, משום דחולקא דעדביה גרמה ליה אדמוני כו'. עד אימתי, א"ר יהודה כד אתהדר מלכות בית דוד לאתריה לתתא, וע"ש, לא נמצא יותר.