חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יב

תוכן

יב) וענה לבי, מי אנכי, כי הבאתני עד הלום, לעשות מלאכה זאת, (ולעו והיה) [נ"א ואני] כלא היו, ומה תעשה בגאון הירדן, ודחו מחשבתי זאת יום יום, עד בא יום א', חבה יתירה נודעת לי למוצאיו, ומצאתי עלה א' קטנה, מכתיבה אצבע אלהים מהרח"ו ז"ל, וכתב לשון זה, שם הספרים, ספר דרך ע"ח, פרי עץ חיים, נוף ע"ח, ויתחלק ספר א' לג' שערים, וכל שער מבוא שערים, וכל שער מבוא שערים (נ"א וכל שער מבוא נתיבות) וכל נתיב כמה מפתחות. עוד כתוב, שרוצה לעשות ספר, ולחלקו להיכלות שבעה, וכל היכל לכמה חדרים. ועוד כתב, שרצה לעשות, ענף ע"ח, ובכל ענף כמה מיני פירות, ובכל פרי כמה מיני מטעמים.