חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יא

זהר

יא) והאי נהירו דנפק מגו נהירו דקיק איהו דחילא ואמתני ותקיפא יתירא, ואתפשט האי ואתעביד עלמא חדא, דנהיר לכל עלמין. עלמא סתימא דלא ידיע כלל, ובגויה דיירין שית רבוא אלף, דאינון דיירין וחילין ומשיריין עלאין.

פירוש הסולם

יא) והאי נהירו דנפק וכו': ואור הזה היוצא לתחתונים, מתוך אור הדק, הוא נורא ואיום ותקיף ביותר, והוא מטעם שבאור הדק הזה שממנו נתקנו או"א עלאין, נתקנה שם מלכות דמדת הדין הנקראת מנעולא, (כמ"ש לעיל בהקדמת ספר הזהר דף ע"ב ד"ה ומקדשי והוא מטעם המבואר בהקסה"ז דף מ"ד ע"ב ד"ה וטעם ע"ש) ונתפשט אור הדק הזה ונעשה עולם אחד שהוא או"א עלאין, המאיר לכל העולמות. והוא עולם סתום שאינו ידוע כלל, כי הי' אינה יוצאת מאויר שלהם, ובתוכו דרים ששה רבוא אלף, שהם דירים וצבאות ומחנות עליונות. פירוש. כי הם התפשטות מאורות חג"ת נה"י דעתיק המלובש בתוכם, שספירותיו בסוד רבוא, ומחכמה סתימאה דא"א, שספירותיו בסוד אלפים בסוד ואאלפך חכמה. וע"כ הם ששה רבוא אלף.