חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יא

תוכן

יא) ואמנם הטפה הנזכרת (שהיא שהטילו כולו) או"א בחומר ובצורה לצורך שאור אל העיסה כנודע, ונמשכה מבחי' החיצוניות של נה"י י"ס ומלכות דתבונה, ובכל זווג וזווג שבזמן העיבור, היה נמשך ומתרבה אותה הטפה שבה, כשכלם ממי העיבור, נגמר חיצוניות המלכות הנזכר, כל י"ס שבהם ליכנס בתוך ז"א. וכבר ידעת, כי זה החיצוניות נקרא צלם דמוחין דעיבור, שהם בחי' כל העשר ספירות החיצוניות דמלכות דיסו"ת, כי הרי ביניקה נכנסים מדרגות אחרות מעולות מאלו, כנלע"ד חיים.