חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יא

תוכן

יא) והנה סוד אלקים הוא, כי משם יש אחיזה לכל החיצונים, כמ"ש בסוד הגאוה והליצנות. אמנם סודו הוא מנצפ"ך ה"ג, וסוד מ"י מאלהים, והוא סוד הבל, שהוא סוד מ"י אסף רוח בחפניו, כי הוא סוד החוטם, האוסף כל הדינים למקומם, ואז מתבסמין, וכל ה"ג חוזרין בחוטם, בסוד א' לבד בבינה. וז"ס וכבס האוסף, כי בינה היא האוספת הרוח, ומה שהיו ה' דינין, שהם סוד פר"ה, אותיות ה' פ"ר, ר"ל: שהם ה' מנצפ"ך, העולה פ"ר. הנה עתה הוא אפ"ר, ר"ל: א' פ"ר, כי כולם נכללו בא' שהוא חוטם, ושם נתבסמו.