חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יא

תוכן

יא) וכי תימא, מה דין יש עליו, הרי אנו רואים כמה שמתו בתוך השנים הללו, והלא אין להם מיתה בעון אביהם, שכבר גדלו ויצאו מרשות אבותם, וגם על עונותם אין להם דין מלמעלה. אלא שהוא יתברך, כיון שרואה שאינו הולך בדרך ישרה וטובה, מסלק השגחתו ממנו, ומלאך המות פוגע בו, כיון שהוא עומד בלי שמירה, וע"ז נאמר יש נספה בלא משפט, שלא דנו אותו לזה.