חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יא

תוכן

יא) וע"כ נאמר בסוף, כי בו שבת מכל מלאכתו, כי לא היתה המלאכה אלא באצילות, כי כל שאר עולמות בי"ע, אינן אלא חותם אצילות, וע"כ כי בו שבת מכל מלאכתו.