חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יא

תוכן

יא) המלך המרומם כו' נתבאר בפרשת פקודי, כי הוא שם יאהדונה"י, וביאורו הוא: כי הנה נתבאר, שההיכל הזה הוא ביסוד הבריאה. והנה כבר עתה עולים העשיה והיצירה, והמלכות דבריאה אשר עומדת בהיכל ק"ק דיצירה, אשר העשיה והיצירה כלולים בה, והיא עתה עולה להיכל זה, ומתחברת עם היסוד דבריאה. וז"ס חיבור שם זה של יאהדונה"י, כנודע כי שם זה הוא ביסוד, בהתחבר עמו המלכות, כדי להעלותה אל הת"ת, כמו שאנו עתידים לעשות בעמידה. וכונת שם הנזכר, הוא במלת מאז, כי אז הוא בגימטריא ח' אותיות של שם הנזכר. ובכמה מקומות נתבאר, כי מלת אז רומזת אל השם הזה.