חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יא

תוכן

יא) עוד פי' אחר בכונת הפסוק ויעבור ה' על פניו ויקרא וכו'. שכאן נזכר ג' פעמים שם הוי"ה, כנגד ג' מוחין, ואעפ"י שהמוחין הם ד', עכ"ז הם ג', ועם המקור הם ד'. ואלו הג', הם בסוד שם מלוי של יודי"ן שהוא ע"ב, ולכן יש בו ד' יודי"ן כנגד ד' מוחין, ויו"ד ראשונה היא המקור שלהם. באופן, שנשארו ג' כנגד ג' מוחין. והם ג' פעמים ע"ב שעולים רי"ו, ובכל שם עשרה אותיות, שהם ל' אותיות עם רי"ו יעלו בגימטריא מו"ר, רו"ם המעלות. וזהו שרמז ע"ל פני"ו, בגימטריא רו"ם. והכונה היא, שעבר על פניו שהם מוחין אלו, ג' פעמים ע"ב, והוא רום המעלות, וקרא. וקריאה זאת היא רינה לפניו ית', כמו (ישעי' ו' ג') וקרא זה אל זה ואמר, וכמו ששם הוא ג"פ קדוש קדוש קדוש, כך בכאן ג' פעמים יהו"ה בזה הפסוק.