חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יא

תוכן

יא) גם ענין מ"ר דרו"ר הוא, כי מ"ר עולה ק"ך ק"ך, והם סוד צירופי אלהי"ם, וכל אלו הם באחורי הבינה. וכנגד אלו יש ק"ך צירופים במלכות המתפשטת בבי"ע, כמבואר אצלינו. וע"י המעשה הזה, היו כל אלו הק"ך אלהי"ם מצטרפים ונכללים זה בזה, עד למעלה בבינה, והיו מתמתקים, וכללות כלם הוא מ"ר. גם דרור הוא מה שבארנו, כי הלא אחוריים של המלכות הכוללת הק"ך אלהים, הוא שם אלהים העולה ר', כזה: א' א"ל אל"ה אלה"י אלהי"ם, ועם ה' אותיות הוא ר"ה. וכן אחורי הבינה הם כיוצא בזה. הרי שני פעמים ר"ה, בגימטריא דרו"ר, וזהו מ"ר דרו"ר. גם עם זה תבין קבורת אהרן הכהן בה"ר הה"ר מה עניינו. אך זהו מה שביארנו, כי שם אלהי"ם עם ה' אותיותיו עולה ה"ר. והנה שני הרים, אחד בבינה ואחד במלכות. והר א' גבוה מן השני, ונכלל ונעלם בתוכו כנז', וזהו הר ההר, הר ע"ג הר, ושם היה קבורת אהרן הכהן. וגם באותיות שם אהרן עצמו יש אותיות ה"ר. להורות על מה שאמרנו.