חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יא

תוכן

יא) והנה אנכי הצעיר והזעיר באלפי יהודה, צעיר אנכי לימים, וזעיר אנכי בבינה ובהשכל, ומה אעשה שנפשי חשקה בתורת חכמת הקבלה, ורשפי להבת אש חשוקת חמדת חכמת הקבלה, מיום שהייתי בן י"ג שנה, בערה בי כאש בוער בעצמותי, עד שהביאני המלך חדריו, זכיתי וטעמתי בקצה המשענת, בבית הר' המובהק החסיד העניו הרופא החכם השלם מהר"ר יעקב צמח נר"ו, ולמדתי ספריו, ומצאתי חן בעיניו, והטעימני מיערת הדבש של האר"י זל"ה, ולמדתי ספריו, וראיתי גודל ספרי הקדושים, (נ"א גודל המבוכות בספרי הקבלה הקדושים) אשר אין להם סדר, לא ראש, ולא סוף, ויעירינו לבי ויאמר, קח לך מגילת ספר, וכתוב כל הדרושים הנמצאים, שהם מפוזרים בכתבים, אחת הנה וא' הנה, וקרב אותם א' לאחת, למצוא חשבון. עם שהוא טרחא, לפום צערא אגרא.