חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יא

זהר

יא) ובההוא ביתא דאשכחין דירה דא מתקנא בהאי סדורא, מנרתא בדרום ושלחן בצפון ומטה בין צפון לדרום, אמרין אלין מלאכין דקא נחתין עם שכינתא דאיהי נשמה יתירה, לית דין אתר הדיוט דעם הארץ, אלהין אתר דרעוא ביה מן קדם יהו״ה.

תרגום

יא) ובההוא ביתא דאשכחין וכו׳. ובאותו בית שמוצאים דירה זו מתוקנת בזה הסידור, מנורה בדרום ושולחן בצפון ומיטה בין צפון לדרום, אומרים אלו מלאכים אשר יורדים עם השכינה שהיא נשמה יתירה, אין זה מקום הדיוט של עם הארץ, אלא מקום שרצון בו מן לפני ה׳.