חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יא

זהר

יא) ת"ח, האי מאן דאמר שבחא דחבריה, דבנוי, או דממוניה, בעי לברכא ליה, ולאודאה עליה ברכאן. מנלן. ממשה. דכתיב והנכם היום כככבי השמים לרוב, לבתר מה כתיב, יי' אלהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים וגו'. תרין ברכאן הוו, חד יי' אלהי אבותיכם וגו'. הא חד. לבתר…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה