חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות יא

זהר

יא) ר׳ אלעזר שאיל לר״ש אבוי ואמר, הא קשורא דכלא אתקשר בקדש הקדשים לאתנהרא, אתדבקותא דרעוא דכהני ליואי וישראל לעילא, עד היכן איהו סלקא.

פירוש הסולם

יא) רבי אלעזר שאיל וכו׳: ר״א שאל את ר׳ שמעון אביו, ואמר, הרי קשר הכל נקשר בקדש הקדשים להאיר. שהיא בינה (כנ״ל אות ב׳). הדבקות של רצון הכהנים והלוים וישראל, עד אן היא עולה.