חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ט

תוכן

דברי הרב

ט) ואמנם נצח אע"פ שהוא קו ימין, אינו נתקן תחלה. לפי שהוא בחי' הרגלים וגם לפי שהוא קשור בהוד, וכמ"ש בדרוש, בהדי הוצא לקי כרבא, הנאמר על נ"ה, שאינן מתבררים לגמרי עד זמן היניקה, שמן היותם דם חוזרים לחלב, ויונק הז"א, ואז נגמרים להתתקן וע"ש. [1, 2]