חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ט

תוכן

ענין הצמצום, מבאר איך יצאה מהפועל השלם, פעולה בלתי שלמה 
ט) והיינו שהאריך הרב ז"ל בפרקים ראשונים שבספר הזה בענין הצמצום הא', להיות הענין הזה החמור שבחמורות. כי הכרח הוא, אשר גם הקלקולים וכל מיני החסרונות, המה נמשכים ובאים הימנו ית', וכמוש"כ יוצר אור ובורא חושך. והנה הקלקולים והחושך המה הפך אמיתי לו ית', ואיך אפשר שימשך זה מזה, ואיך באים ביחד עם האור והעונג שבמחשבת הבריאה. ואין לומר שהם ב' מחשבות מיוחדות זו מזו, שח"ו לומר ולהרהר כזאת, כנ"ל. וא"כ איך כ"ז נמשך הימנו ית', עד לעולם הזה המלא חלאה יסורין וזוהמא גדולה, ואיך הם מתכלכלים יחד במחשבה היחידה.