חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ט

זהר

ט) וההוא גופא, דשריא ברתא דמלכא, אי תימא דאזדבן בכתרין תתאין דמסאבו, חלילה וחס. עלה אתמר והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ. מאן גופא דברתא דמלכא. דא מטטרון. והאי גופא איהו אמה דשכינתא, אע"ג דאיהי נשמתא דאיהי ברתא דמלכא שבויה תמן, בגלגולא אתיא מה כתיב בה…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה