חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ט

זהר

ט) עלאין: דכתיב, הן אראלם צעקו חוצה וגו'. תתאין: דכתיב, על נהרות בבל שם ישבנו וגו' כלהון בכו על גלותא דבבל. מ"ט. בגין דהוו בתפנוקי מלכין דכתיב בני ציון היקרים וגו'.

פירוש הסולם

ט) עלאין דכתיב, וכו': בכו עליו העליונים, שכתוב הן אראלים צעקו חוצה וגו', בכו עליו התחתונים, שכתוב, על נהרות בכל שם ישבנו גם בכינו וגו'. כולם בכו על גלות בבל, מה הטעם משום שהיו מקודם בתענוגי מלכים, שכתיב, בני ציון היקרים וגו'.