חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ט

תוכן

ט) ואמנם ניצוצות נפש דאו"א, נעשו לבושים של הנפש עצמה דזעיר כנזכר לעיל, ובהו מלבשים תוך ניצוצי החומר דכלים דאו"א. ונמצא הכל רמ"ח איברים דגופא דזעיר אנפין, ובתוכם טפת אימא, כלולה ברמ"ח בחומר שלה ובנפש שלה. ובתוכם טפת אבא, כלולה ברמ"ח בחומר שלו ובנפש שלו. ובתוך הכל, הוא נפש האדם דז"א, נתקן שם. ונמצאה נפש זעיר עצמה, עומדת בכבד, מלובשת תוך טפת נפש אבא ונפש אימא, והם מלובשים תוך טפת הכלים שלהם, ומשם משתלחים ענפיו וניצוצי נפש זעיר, בכל רמ"ח אבריו, בהיותם תוך נפש או"א, בתוך טפת כלים שלהם דאו"א כנזכר. ונמצא, כי מתחלת ההריון, התחילו להצטייר