חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ט

תוכן

ט) אמנם כבר ידעת, כי באדם יש ב' נקודות, אות ברית קודש. ולמעלה הימנו נקודת הטבור. והתחתון הוא למטה ביסוד, והעליון הוא למעלה בבינה, לכן הוא סתום, עלמא דסתימא, ואין התינוק יונק משם, רק במעי אמו, בהיותו במעי בינה, אמא עילאה, בעלמא דאתי. אמנם באחור האדם, אין נקודה כלל נגד הטבור, אך יש נקודה נגד היסוד באחור האדם, כי אין אחיזה לחיצונים באחור הבינה.