חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ט

תוכן

ט) ויאמר יעקב מכרה כיום את בכורתך לי, מפני שביום ראשון שנכנס היצר טוב בגופו של אדם, כשהוא בן י"ג שנה ויום א', אזי הוא מולך באותו היום בהכרח, ויצה"ר נכנע מפניו. ולכן אור לי"ד בודקין את החמץ לאור הנר, כי ביום א' של שנת י"ד, הוא נכנס בזכות התורה שלמד בקטנות הנקרא אור, כענין ותורה אור. ובזכות המצות שנתחנך בהם דרך חינוך שנקרא נר, כענין נר מצוה. בזכות שניהם בודקין את החמץ שהוא היצה"ר, ודוחין אותו, ומכניעין אותו, ונכנס בו נשמה ויצר טוב.