חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ט

תוכן

ט) ורוח אלהים מרחפת כו', הוא האור, שלא היו הכלים יכולין לקבלו, וזהו ורוח אלהים מרחפ"ת על פני המים, שלא ירד מן האור אל הכלים, רק רפ"ח ניצוצין, וזהו מרחפת: מ"ת רפ"ח, שהם גי' ע"ב. רי"ו.