חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ט

תוכן

ט) וז"ס ברוך: כי היכל קה"ק דבריאה, אשר נכללו בו כל שאר היכלי הבריאה כנזכר, וגם נקודת מלכות הנחלקת לי"ס כנזכר, ג"כ הוא בהיכל ק"ק הנזכר, וכל אלו עולים למעלה באצילות, עד מקום סיום היסוד האחרון דז"א כנזכר, וז"ס ברוך.