חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ט

תוכן

ט) גם צריך לכוין בקצור כל זה בלילה, בג' פעמים שאומרים ויכולו כו' בליל שבת. והנה בויכולו הראשון, יכוין באותיות ש', לפי שאז הנה"י דז"א, שהם ג' ענפי אות ש', נעשו מוחין אליה. בויכולו הב', יכוין באות ק', כי אז היא נקראת תפוחין, לפי שג' מוחין שלה נעשה לה עתה יותר מלמעלה, והוא מן חג"ת שבז"א, והם סוד ג' אבות, שבכולם נרמז אות ק', כי ביצח"ק ויעק"ב כבר נמצא בהם אות ק' ממש, ובאברהם נרמז בו, במה שהוליד לק' שנה. וכן הנה"י עצמם נעשים. ק', שהם ג"פ ל"ג ל"ג ל"ג, בקבלתם עתה שפע מן חג"ת. כמבואר אצלינו ועי"ש. ובויכולו הג', יכוין בחב"ד, שהם יותר עליונים ובכל קוץ ת"י נימין כמנין קדוש.