חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ט

תוכן

ט) ובזה תבין פ' (תהלים מ' ט') והוא ישפוט תבל בצדק, פירוש, והוא ישפוט לאותם של ב"ל, בת' שנה ששעבדו ישראל. וזהו: ת' ב"ל. ובהיות שנתקן ב"ל מהבל, ולא נשאר כי אם ה' של משה, ולפיכך הוציא משה את ישראל ממצרים, ולא אהרן, אעפ"י שאהרן היה גדול ולשונו צח, והוא כהן לאל עליון, אלא מפני שמשה היה מצד הטוב כנזכר. והוא היה מוכרח להוציאם. וז"ס מה שנאמר (שמות ב' כ') ותרא אותו כי טוב הוא, פירוש, כי בתיה בת פרעה ראתה והביטה והבינה ג"כ, שמרע"ה היה מצד הטוב.