חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ט

תוכן

ט) כבר ידעת, כי המר דרור היה משקל ת"ק. והיה נשקל בפעם אחת, אך הקנמון היה ג"כ ת"ק. והיה נשקל בשני פעמים. וז"ש וקנמן בשם מחציתו חמשים ומאתים, אך הקנה בושם, כל עצמו אינו אלא חמשים ומאתים. והטעם הוא. כל כל אלו הסמים הם סוד שם אלקים, וכבר ידעת כי ג' אלהי"ם הם: אחד בבינה, ואחד בגבורה, ואחד במלכות. ואמנם מור דרור, הוא כנגד אלהי"ם דבינה, ולכן נקרא דרור, בסוד (ויקרא כ"ה י') וקראתם דרור שהיא הבינה. והשנית קנמון בשם נחלק לשנים, כי אע"פ שהוא בגבורה, גם בהוד יש אלהים, רק שהוא מן כלל ז"א, ואין אנו מונין רק אלקים א' דבינה ואלהי"ם אחד דז"א ואלהים אחד דמלכות. ואמנם כי האמת הוא, כי בז"א עצמו הם שני אלהים בגבורה והוד, אך שניהם נחשבים כאחד, ואלהים שלישי שהוא קנה בשם, הוא במלכות.