חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ט

תוכן

ט) ואמנם בעולם האצילות, אשר שם הקב"ה יושב ועוסק בתורה, כנזכר במדרז"ל, וגם בדברי המתרגם על פסוק דודי צח ואדום, וכמש"ה ואהיה אצלו אמון וגו', הנדרש לרז"ל על בריאת העולם, שהיה הקב"ה מביט בתורה, ובורא עולמות. ואין ספק, כי לא כמעשה אדה"ר, ולא כמעשה דבני חרי, וכמעשה אתונו דבלעם, וכיוצא בהם, בהיותם כפשוטם, היה משתעשע בהם הקב"ה, אלפים שנה קודם שנברא העולם, ובורא בהם עולמות.