חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ט

תוכן

ט) לכן אזרו מתנים וחלצים, הרבנים הרוממים והשלמים, הדיינים המצויינים, גאוני א"י, מהר"ר בנימין הלוי, ומהר"א ראשמאל"ה נר"ו [ומוה"ר אלישע וושטאלי זצ"ל] ואמרו לתקן, וסידרו מכל הקונט' שהם נמצאו, מהם ג' ספרים, הלא הם: ספר ראשון, ס' הדרושים, ושמו בסופו מה שמצאו דרושים מגלגולים, ומהם הקדמות הרמות למתחילים. וספר הכונות של כל השנה. וספר הליקוטים, מה שמצאו מדברים קטנים, הכל חבור בילקוט אחד, ושמו שמם ספר לקוטים. ואמרו לתקן, ולא תיקנו, בספר הדרושים שלא שמו לא קשר דרוש לדרוש, ולא שמות לדרושים בשום שער, ולא חלקו לפרקים כראוי וכנכון. ובספר כונות, אמת שרצו לסדר כסדר תפלות השנה, ולא התחילו ולא סיימו, ועירבו ענין בענין, עד שכאשר לומד האדם בשחרית שבת, ימצא עניינים של חול ולהיפך. וס' הליקוטין לא תיקנו שום דבר מכל וכל, עד שיקוץ המעיין בחייו.