חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ט

זהר

ט) פקודא תניינא ויאמר אלהי״ם יהי אור ויהי אור, ודא אהבה דאיהו אהבת חסד, הדא הוא דכתיב ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד, ועלה אתמר אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ, יראה אתקריאת מסטרא דשמאלא, ואהבה אתקריאת מסטרא דימינא.

תרגום

ט) פקודא תניינא וכו'. מצוה שניה ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור, וזה אהבה שהיא אהבת חסד. זה הוא שכתוב ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד. ועליה נאמר אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. יראה נקראת מצד השמאל, ואהבה נקראת מצד הימין.