חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ט

זהר

ט) וירא אלהים את האור. את, לאכללא אספקלריא דלא נהרא, עם אספקלריא דנהרא, דאתמר ביה כי טוב. א"ר אלעזר, את, לאכללא ולאסגאה אינון מלאכין, דאתיין מסטרא דאור דא, וכולהו נהירין בקדמיתא, בקיומא שלים.

פירוש הסולם

ט) וירא אלקים את האור: המלה את שבכתוב את האור, באה לכלול המראה שאינה מאירה שהיא המלכות, עם המראה המאירה, שהיא ז"א, שכתוב בו כי טוב. כלומר, המלה את, באה לרבות, שגם המלכות נכללה בכתוב כי טוב, הנאמר בז"א א"ר אלעזר, את, בא לכלול ולרבות אלו המלאכים הבאים מצד אור הזה, שגם עליהם נאמר, כי טוב. וכולם מאירים בראשון, דהיינו מהאור של היום הראשון, בקיום שלם.