חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ט

זהר

ט) ובג״כ מקרבין תרין אלין, לסלקא רוח קודשא, ושמאלא מעטר וזיין לתתא, לההוא סטר שמאלא. וימינא לימינא. ואתקשרת אתתא בבעלה, למהוי חד. וכלא מסתלק ומתקשר כחדא, לעילא ותתא וקודשא ב״ה אסתלק בלחודוי ואתתקף.

פירוש הסולם

ט) ובג״כ מקרבין תרין וכו׳: וע״כ מקריבים שנים אלו, תורים ובני יונה, שה״ס מיכאל וגבריאל, כדי להעלות, רוח הקודש שהוא המלכות, אל ז״א, והשמאל, דז״א מעטר ומזיין למטה לצד שמאל ההוא של המלכות, וימין לימין, ומתקשרת אשה בבעלה, דהיינו מלכות בז״א, להיות אחד. והכל מתעלה ומתקשר יחד למעלה ולמטה, והקב״ה מתעלה ונשגב בלבדו.