חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות טז

זהר

טז) תו אמאי אקרי מ"ה. אלא אע"ג דמשיכו עלאה אתמשך, לא אתגליא עד דאשתלים הכא, דאיהו אתר סופא דכל דרגין, סופא דאמשכותא דכלא, וקיימא באתגליא. ואע"ג דאתגליא יתיר מכלא, קיימא לשאלא, מ"ה. מה חמית, מה ידעת, כד"א כי לא ראיתם כל תמונה.

פירוש הסולם

טז) תו אמאי אקרי מ"ה וכו': עוד טעם למה נקראת המלכות מה. אלא אע"פ שההמשכה העליונה, של חכמה, נמשכת דרך מדרגות העליונות, בינה וז"א, אינה מתגלית עד שנשלמת כאן במלכות, (כנ"ל בראשית א' דף ע"ו ד"ה ועוד) שהיא מקום הסוף של כל המדרגות, הסוף של המשכת הכל, ועומדת בגלוי, בהארת החכמה. ואע"פ שנתגלתה יותר מכולם, היא קימת לשאלה, מה, מה ראית, מה ידעת. כש"א כי לא ראיתם כל תמונה.