חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות טז

תוכן

טז) עני כתיב, למה נחסרה הוא"ו ונשאר עני, ומה היה העניות שלו, שהרי נתעשר מפסולת הלוחות. וג"כ מ"ש במשיח (זכרי' ט' ט') עני ורוכב על חמור, מה ר"ל עני. וג"כ מ"ש רז"ל, מאין זכה מרע"ה לקלסתר פנים, משיורי הקולמוס של דיו שהעביר על פניו נתמלא פניו אורה. והתירוץ, כי הקולמוס הוא הוא"ו, שהיא למעלה מקום תורה שבכתב, והדיו היא היו"ד, שהיא חכמה עילאה. ולכן נכתבה התורה, שהיא חכמה דיו"ד, ושיורי הקולמוס הוא שיור הוא"ו, שהיא ראש הוא"ו, שהיא היו"ד. כנודע, שהיו"ד שעל הוא"ו היא ג' עליונות, שהם אור העליון הצפון לצדיקים, שהוא באימא עילאה. וכאשר העבירה על פניו, נתמלא פניו אורה, והוא, כי הוא"ו נתקצרה לסיבה הנז'. ובזה יתבאר מ"ש בר"מ,עני ורוכב על חמור, שהוא ר"ת "עירובין "נדה "יבמות, ר"ל, שהמשיח יבא עני מהם, כלומר שיתבטלו, כמו שתדע הסיבה.