חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות טז

תוכן

טז) אח"כ אמר לו אני אעביר כל טובי על פניך, ר"ל הארת טובי, שהוא שם יהו"ה והכולל, כמנין טוב"י. והוא סוד כ"ז אותיות, זה אעביר על פניך, אבל הפנים בעצמם לא תוכל לראות, הם פני החכמה סתומה. וראית את אחורי ופני לא יראו, אחור החכמה היא הבינה, ומשם תשיג כל טוב"י, שהם כ"ז אותיות החכמה שמתגלים שם, אבל בחכמה עצמה לא תוכל לראות. ובינה זאת היא בינת א"א, אבל החכמה סתומה שהם פני הבינה, (נ"ל החכמה) לא תוכל להשיג. אבל מה אעשה בשבילך, ארד מעוטף במקום שאתה שם, במקום שיש לך אחיזה שם אשב עמך מעוטף, שנאמר וירד ה' בענן, ר"ל מעוטף בענן, ויתיצב עמו שם, במקום שהיה אחיזה למשה, שהוא בבינה, ויקרא בשם יהו"ה.