חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות טז

תוכן

טז) ואח"כ סידרתי מכל הספרים הנ"ל, כל טעמי מצות כסדר, איש על דגלו, כסדר הפרשיות, והם ענף ב'. ואח"כ סידרתי מכל הספרים הנ"ל, תיקון על עבירות, תיקוני עונות, והוא ענף ג'. ואח"כ סדרתי מכל הספרים הנ"ל, ענייני יחודים, אשר מצאתי מפוזרים, א' הנה וא' הנה, ושמתי אל שער הנבואה, ורוח הקודש, שמצאתי ממהרח"ו ז"ל ממהדורא ה', והוא ענף ד'. וכללות ד' ענפים אלו, והיו לאחדים בידי, ושמתי שמם פרי ע"ח, כי אחר שנדע עץ החיים, יאכל מפירותיו, שהם הכונות. וכל שמצאתי בספרים הנ"ל, פי' זוהר, ותקונים, וזוהר חדש, ושיר השירים, ומדרש הנעלם דרות, ומדרש איכה, סדרתי בו ע"פ דפי הזוהר דפוס מנטובה, איש על דגלו, ושמתי שמם נוף א'.