חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות טז

זהר

טז) והאי קרא כלא אתיא לאחזאה רזא דמלה, לאעטרא להאי רוח קודשא לעילא לעילא, ולאפרשא לה לדא רוח טומאה, לנחתא לה לתתא לתתא. דא ברעותא ובצלותא כדקאמרן, ודא בעיבדא כלא כדקחזי ליה.

פירוש הסולם

טז) והאי קרא כלא וכו׳: ומקרא הזה, צו את אהרן, בא להראות סוד הדבר, לעטר רוה״ק הזה למעלה למעלה, ולהפריד את רוח הטומאה להורידה למטה למטה, זה, דהיינו ישראל, ברצון ותפלה, כמו שאמרנו. וזה, דהיינו הכהנים, במעשה הקרבת הקרבן, כל אחד כראוי לו.