חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות טו

זהר

טו) דרגא עלאה, דאיהו רזא דעלמא עלאה, אקרי מ"י. דרגא תתאה, דאיהו רזא דעלמא תתאה, אקרי מ"ה. ותנינן, אל תקרי מ"ה אלא מאה, בגין דכל דרגין עלאין באשלמותהון הכא אינון.

פירוש הסולם

טו) דרגא עלאה דאיהו וכו': מדרגה העליונה, שהיא סוד עולם העליון, דהיינו בינה, נקראת מ"י. מדרגה תחתונה, שהיא סוד עולם התחתון שהוא מלכות, נקראת מ"ה. ולמדנו, כתוב, מה ה' אלקיך שואל מעמך, אל תקרי מ"ה, אלא מא"ה, משום וכל מדרגות עליונות בשלמותם, שהם חמשים, הם כאן במלכות. וע"כ נקראת מאה. פירוש, כי חמשים שלה, שהם כח"ב תו"מ שכל אחת כוללת עשר, וחמשים של בינה, הם מאה. וע"כ בינה נקראת מ"י שהם חמשים, והמלכות מ"ה, שהוא מאה, מפני שכוללת בתוכה גם החמשים דבינה.