חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות טו

תוכן

טו) ואח"כ במלת ואלקי אבותינו, תכוין באות ו' של ואלקי, שעתה נמשך בז"א הנקרא ו', בחינת הנשמה עצמה, דבחינת אור מקיף בכלי הכתר דז"א. וזה נמשך לו מן אלקי אבותינו שהוא אבא, הכלי מצד אימא, והאוה"מ שבתוכו מצד אבא.